Visa ikon

Vanligaste felen på högtrycktvättar för hemmabruk:

Om Ni är osäker vilket fel det kan vara så kan Ni alltid lämna in er högtryckstvätt för ett kostnadförslag på 486 kr inkl. moms.
Vi konstaterar då vad det är för felorsak och återkopplar vad den totala reparationskostnaden blir. Om Ni beslutar att köpa en ny högtryckstvätt så räknar vi av 486 kr inklusive moms på maskinens nypris! 

Vi har markerat de fyra vanligaste felen i fetstil.


Här finner ni de vanligaste felorsakerna för en högtryckstvätt för hemmabruk.

FelOrsakÅtgärd
 • Maskinen startar ej/lägger av
 • Maskinen stannar automatiskt
 • när vatten ej spolas
 • Trasig elkabel
 • Tryck in spolhandtaget så startar högtrycktvätten
 • Byt ut elkabeln
 • Maskinen får säkringen att lösa ut
 • För svag säkring
 • Fel handhavande
 • Använd en 10 A trög säkring
 • Tryck först in avtryckaren på spolhandtaget, starta sedan högtrycktvätten
 • Högtryckspumpen stannar plötsligt (och startar av sig själv)
 • För klena/defekta elkablar används
 • Dålig spänning i elnätet
 • Läckage i högtyckspumpen
 • Byt förlängningskabel till minst 2,5mm2
 • Kontakta elektriker
 • Lämna in för service
 • Högtryckspumpen startar /stannar inte
 • Styrkolven / Avlastaren har
 • Fastnat pga brist på smörjning
 • Lämna in högtrycksmaskinen för service
 • Högtryckspumpen brummar, låter illa
 • Vattenfilter på inloppet kanvara igensatt
 • Dåligt vattentillflöde
 • Rengör vattenfiltret på ingående vatten
 • Kontrollera att vattenflödet är minst 12 liter per minut
 • Högtryckspumpen hackar (snabbt) eller går upp och ner i högtryck
 • Dålig eller konstig högtrycksståle
 • Smuts i munstycket
 • Slitet munstycke
 • Rensa försiktigt munstycket med ex en rensnål
 • Ersätt munstycke
 • Högtryckstvätten pulserar i tryck
 • Pumpen får för lite vatten
 • Vattenfilter igensatt
 • Kontrollera vattentillförsel
 • Rengör vattenfiltret
 • Dåligt tryck / inget högtryck
 • För stort / för litet munstycke
 • Pumpen har gått utan vatten och skadats
 • Smutsigt vatten har åkt in i pumpen
 • Pumpen har arbetat med för starkt rengöringsmedel och skadats
 • Pumpen har utsatts för frost och frusit
 • Byt ut munstycket
 • Lämna in för service
 • Högtryckspumpen suger inte rengöringskemikalier
 • Maskinen suger endast kem med munstycket i lågtrycksläge
 • Kemslangen/filtret tätt
 • Byt munstycke
 • Rengör kemfilter och kemslangen
 • Läckage vid slanganslutning / går ej att ansluta slangen
 • O-ringar vid slanganslutning defekt
 • Gängor (M22) defekta
 • Byt ut o-ringar
 • Smörj upp gängor och gänga på med försiktighet
 • Högtrycksslangen läcker
 • Hål p.g.a. av att slangen blivit böjd eller skavd
 • Byt ut slang eller pressa om slangen vid brottet

 

< <