Gå vidare till produktinformation
1 av 4

Arcticlean

Fönsterputs Arcticlean Glass Clean, 500ml

Fönsterputs Arcticlean Glass Clean, 500ml

Lagerhållningsenhet:476203

Ordinarie pris 179 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 179 kr
Rea Tillfälligt slut
Inklusive moms. Frakt beräknas i kassan.

Vi reserverar oss för tillgänglighet och saldodifferenser. Kontrollera gärna med oss om du ska besöka butiken för att säkerställa att vi har denna tillgänglig för visning.

Glass Clean är en extremt effektiv högkoncentrerad fönsterputs. Enkel och användarvänlig. Designad för att lösa smuts, fingeravtryck, nikotinfilm, flugor etc. Perfekt till dagligt bruk på fönster, speglar, plast och andra hårda ytor. Används med fördel innan glasförsegling.

Användning

Användning:

Blan­da i behållare, spruta jämnt, låt verka. Torka av med mikrofiberduk eller pappersduk. Eftertorka för glans.

  • Normalt smuts 1:10-1:30
  • Svår smuts 1:5-1:10

Varningsinformation:

H226 Brandfarlig vätska
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
P102 Förvaras oåtkomlig för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändsningskällor. Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 

Specifikationer

Varumärke : Arcticlean
Art.Nr : 476203
Typ : Fönsterputs
Volym : 500ml


Dokument:

Säkerhetsdatablad

Visa alla uppgifter