Gå vidare till produktinformation
1 av 4

Arcticlean

Keramisk Plastbehandling Arcticlean Trim Coat, 30ml

Keramisk Plastbehandling Arcticlean Trim Coat, 30ml

Lagerhållningsenhet:476231

Ordinarie pris 599 kr
Ordinarie pris Försäljningspris 599 kr
Rea Tillfälligt slut
Inklusive moms. Frakt beräknas i kassan.

Vi reserverar oss för tillgänglighet och saldodifferenser. Kontrollera gärna med oss om du ska besöka butiken för att säkerställa att vi har denna tillgänglig för visning.

Keramisk Trim coat är ett extremt hållbart skydd som även återställer sliten och solblekt plast till ursprungsskick.

Det har alltid funnits produkter för att behandla blekt eller sliten plast men då oftast oljebaserade vilket ger en begränsad hållbarhet, Trim coat ger i de flesta fall en permanent orginallik yta med extrem vatten- och smutsfrånstötande effekt.

Urblekta stötfångare, sidospeglar, hållarna till torkarbladen och annan plast blir som ny igen, du kan även använda Trim coat på dina lyktor, både som förebyggande skydd och som ”restorer”. Trim coat håller även för hög värme så du kan använda den på kåpor under motorhuven.

Användning

Rekommendationer för användning:

  1. Skaka flaskan och droppa Trim Coat på den medföljande appliceringssvampen eller annan lämplig svamp/duk
  2. Applicera medlet. Tänk på att mjuk plast suger åt sig mer coating än hård plast.
  3. Efter ca. 1 min. kan du torka av överflödet med en mikrofiberduk.
  4. Undvik att utsätta de behandlade ytorna för väta/smuts under dom första 6 timmarna efter applicering. Går att skynda härdningstiden mha. infraröd värme.

Varningsinformation:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten
P261 Undvik att andas in ångor. 
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlincer om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Specifikationer


Dokument:

Säkerhetsdatablad

Visa alla uppgifter