Snabbt med bra resultat?

Arbetskostnaden för personalen idag är den absolut största kostnaden när man ser till städ-, rekond- och sanitetsbranschen. Därför är det viktigt att använda sig av effektiva och beprövade kemikalier där varje sparad minut bidrar till minskad kostnad för företaget.

Det är också viktigt att, vid jämförelse av rengöringskemikalier, räkna på kostnaden för bruksfärdig (färdigblandad) lösning.

Rengöringskemikalier för olika branscher

Vi har stor kunskap och tillhandahåller kemikalier för följande ändamål:

Visste du att...

Inom kemin finns en grundregel som heter "Lika Löser Lika".

Två ämnen som man kanske inte tänker på är lika, men som är det i sin uppbyggnad på molekylnivå, löser sig i varandra.

Tvätttriangeln

För att få en någonting rent, oavsett om det är ett fordon eller kläder, finns det fem olika faktorer som alla bidrar till att förbättra tvättresultatet.

Dessa fem faktorer är:

  • Temperatur på vattnet
  • Tiden
  • Kemikalier
  • Mekanisk åverkan - vattentrycket eller skrubba
  • Sköljeffekt - mängden vatten, det vill säga vattenflödet

Temperatur och solljus

Att tvätta ett fordon som stått länge i solen och är varm i lacken eller att tvätta i direkt solljus kan skada och missfärga lackens ytskikt. 

Detta påskyndas även om man använder sig av ej tillräkligt utspädda högalkaliska avfettningar.

Se därför till att få råd och tips av oss innan Ni köper rengöringskemikalier för att tvätta bilar och båtar.

Fel kemikalier kan även lösa skyddande vaxer, lackskydd samt etsa på metaller som exempelvis aluminiumlister.