Produktserie: Absorberingsmedel

Absorberingsmedel suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Absorberingsmedel fungerar också som brandbekämpnings- och halkbekämpningsmedel.

2 produkter