Miljö & Kvalitet

Kvalitets- och miljöarbete - på riktigt

SGA Trading AB arbetar med ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 26001 och 45001. Det genomsyrar allt vi gör och våra kunder uppskattar våra processer som säkerställer högsta möjliga kvalitet på det som levereras.

Verksamheten revideras med egenkontroller och ses över årligen av medarbetare och ledningen för att säkerställa att vi uppnår det uppsatta målen. Vi arbetar systematiskt med avvikelser för att arbeta med ständig förbättring och kundnöjdhet. 

Vi utvecklar och förbättrar våra interna affärsprocesser kontinuerligt och mäter verksamhetens resultat med våra mål i enligt ISO. 

Vi har ett flertal prioriterade mål

  • Erbjuda alla medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling
  • Kontinuerligt identifiera och rapportera brister i våra interna rutiner och söka förbättringar
  • Minska körsträckor och koldioxidutsläpp genom noggrann transportplanering och samordning av både tjänsteresor och logistik*.
  • Minimera vårt resande genom att ersätta fysiska möten med digitala då det är lämpligt.
  • Anlita endast godkända återvinningsföretag.

*Vår största direkta miljöpåverkan kommer från tjänsteresor med bil, varav vi har bytt ut samtliga fossila tjänstebilar på säljavdelning, ledning och backoffice.

På varje enskild bil vi har bytt ut så sparar vi ca 2250 kg Co2* på en årlig körsträcka på ca 3000 mil. Vår totala minskning per år från 2023 är hela 11 250 kg i Co2 utsläpp. Vi laddar bilarna med Grön El från vår elleverantör.

*Kalkyl från Merceds-Benz

How To Reduce CO2 Emissions & Lower Fuel Costs In Your Fleet | Chevin

ISO CERTIFIERADE

ISO 9001 / 14001 / 45001

ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är tre olika internationella standarder som fokuserar på olika aspekter av ledningssystem för företag och organisationer.

ISO 9001: Kvalitetsledningssystem (QMS)

ISO 14001: Miljöledningssystem (EMS)

ISO 45001: Ledningssystem för arbetsmiljö (OHSMS)

ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard som behandlar socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) för organisationer. Denna standard fokuserar på hur organisationer bör agera och interagera med samhället och miljön på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. ISO 26000 ger vägledning och riktlinjer för att integrera socialt ansvarstagande i organisationers strategier och verksamhet.