Produktserie: Alkalisk avfettning

Alkalisk avfettning är vattenbaserade avfettningar med pH-värde högre än 7. Alkaliska är de vanligast förekommande varianten av avfettningar och är effektiv för att lösa upp organisk smuts. Det kan var jord, vägdamm, fågelspillning, mögel, bakterier, dieselsot och liknande. Alkaliska avfettningar levereras oftast koncentrerade och ska spädas med vatten, vilket gör att spädningen styr användningsområdet. Desto starkare medel, desto effektivare men även aggressivare blir lösningen.

Här kan du läsa mer om alkalisk avfettning. 

77 produkter