Vanligaste felen på högtryckstvättar för hemmabruk

Om ni är osäker vilket fel det kan vara så kan ni alltid lämna in er högtryckstvätt hos oss för ett kostnadförslag.

Vi konstaterar då vad det är för felorsak och återkopplar vad den totala reparationskostnaden blir. Om ni beslutar att köpa en ny högtryckstvätt så räknar vi av felsökningskostnaden på maskinens nypris!

Vi har markerat de fyra vanligaste felen i fetstil.
Här finner ni de vanligaste felorsakerna för en högtryckstvätt för hemmabruk.

 

Fel Orsak Åtgärd
Maskinen startar ej/lägger av Maskinen stannar automatiskt
när vatten ej spolas
Trasig elkabel
  Tryck in spolhandtaget så startar högtrycktvätten
  Byt ut elkabeln
   Maskinen får säkringen att lösa ut
    För svag säkring
    Fel handhavande
     Använd en 10 A trög säkring
     Tryck först in avtryckaren på spolhandtaget, starta sedan högtrycktvätten
      Högtryckspumpen stannar plötsligt (och startar av sig själv)
       För klena/defekta elkablar används
       Dålig spänning i elnätet
       Läckage i högtyckspumpen
        Byt förlängningskabel till minst 2,5mm2
        Kontakta elektriker
        Lämna in för service
         Högtryckspumpen startar /stannar inte
          Styrkolven / Avlastaren har
          Fastnat pga brist på smörjning
           Lämna in högtrycksmaskinen för service
            Högtryckspumpen brummar, låter illa
             Vattenfilter på inloppet kanvara igensatt
             Dåligt vattentillflöde
              Rengör vattenfiltret på ingående vatten
              Kontrollera att vattenflödet är minst 12 liter per minut
               Högtryckspumpen hackar (snabbt) eller går upp och ner i högtryck
               Dålig eller konstig högtrycksståle
                Smuts i munstycket
                Slitet munstycke
                 Rensa försiktigt munstycket med ex en rensnål
                 Ersätt munstycke
                  Högtryckstvätten pulserar i tryck
                   Pumpen får för lite vatten
                   Vattenfilter igensatt
                    Kontrollera vattentillförsel
                    Rengör vattenfiltret
                     Dåligt tryck / inget högtryck
                      För stort / för litet munstycke
                      Pumpen har gått utan vatten och skadats
                      Smutsigt vatten har åkt in i pumpen
                      Pumpen har arbetat med för starkt rengöringsmedel och skadats
                      Pumpen har utsatts för frost och frusit
                       Byt ut munstycket
                       Lämna in för service
                        Högtryckspumpen suger inte rengöringskemikalier
                         Maskinen suger endast kem med munstycket i lågtrycksläge
                         Kemslangen/filtret tätt
                          Byt munstycke
                          Rengör kemfilter och kemslangen
                           Läckage vid slanganslutning / går ej att ansluta slangen
                            O-ringar vid slanganslutning defekt
                            Gängor (M22) defekta
                             Byt ut o-ringar
                             Smörj upp gängor och gänga på med försiktighet
                              Högtrycksslangen läcker
                               Hål p.g.a. av att slangen blivit böjd eller skavd
                                Byt ut slang eller pressa om slangen vid brottet