Produktserie: Kallavfettning

Kallavfettning är petroleumbaserade avfettningsmedel som löser upp olja, tjära, asfalt och vägsalt. Lämplig för rengöring av hårt nedsmutsade fordon. Dessa går ej att spädas med vatten och kan inte skummas. Kallavfettningar kan vara hög- eller lågaromatiska, lågaromatiska luktar mindre, är snällare och ger en bättre arbetsmiljö. Högaromatiska är generellt starkare men luktar också mer.

Här kan ni läsa mer om kallavfettning!

Kallavfettning

28 produkter