Produktserie: Smörjfett

Shell Gadus-serien har utvecklats för att leverera bästa möjliga värde genom förbättrat slitageskydd, lång fettlivslängd och systemeffektivitet.

Från fetter som erbjuder pålitlig prestanda för standardapplikationer till specialfetter med låg ljudnivå, hög temperatur och tung belastning, det finns en Shell Gadus-produkt som kan hjälpa till att optimera ditt systems effektivitet och driftskostnader.

Smörjfett

48 produkter