Kemikaliesvepet SGA ECOLINE

Om vår nya Kemikaliesvepet SGA ECOLINE serie

Digital insamlingskommunikatör till Naturskyddsföreningen - Kimm

 

 

 

Vår strategi är att erbjuda högkvalitativa, miljömärkta, certifierade och miljögodkända produkter som testats och utvärderats av oberoende tredjepart från kemikaliesvepet. Alla produkter som har varumärket SGA har genomgått rigorösa tester av proffs för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet. Alla produkterna är lätta att använda, mycket effektiva, ger god ekonomi och lågt klimatavtryck. Ambitionen är att prestandan skall vara ledande i sin kategori och erbjuda våra kunder exceptionellt bra resultat.

Du hittar listan över våra kemikaliesvepet godkända produkter här:

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fordonstvattmedel/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/avfettningsmedel/

Här hittar du våra miljömärkta produkter i vår webshop:

https://www.sgatrading.se/search?q=sga+ecoline&options%5Bprefix%5D=last

 

Miljöcertifierade produkter för fordonsvård

I en tid där hållbarhet och miljömedvetenhet är centrala, tar vår fordonsvård ett stort steg framåt med miljöcertifierade produkter. Dessa innovativa lösningar erbjuder en skonsam och effektiv väg till en strålande renhet, samtidigt som de minimerar påverkan på vår planet.

Högsta kvalitet med minsta påverkan

Miljöcertifierade fordonsvårdsprodukter är utformade med fokus på både prestanda och planetens välbefinnande. Genom att uppfylla strikta miljöstandarder och certifieringar, garanterar dessa produkter att varje tvätt utförs med omsorg om vår jord.

Biologiskt nedbrytbara formuleringar

Ett av de framstående dragen hos dessa produkter är deras biologiskt nedbrytbara formuleringar. De bryts ner naturligt över tiden, vilket minskar risken för negativa effekter på vattenliv och ekosystem. Denna egenskap gör dem till det självklara valet för de som strävar efter en ren bil och en ren miljö. Flera produkter har även biobaserade ingredienser.

Kemikaliesvepet

Alla av våra produkter är  miljöcertifierade med kemikaliesvepet. Denna certifieringar är bevis på produkternas hållbarhet och att de uppfyller höga miljökrav. När du väljer dessa märkta produkter, tar du ett aktivt steg mot en grönare fordonsvård.

Effektiv rengöring utan kompromiss

Miljöcertifierade fordonsvårdsprodukter kompromissar inte på rengöringskraften. De ger fortfarande en högkvalitativ rengöring och skydd för fordonet, men utan att kompromissa med miljöhänsyn. Du får en skinande ren bil och samtidigt ett rent samvete.

En hållbar bilvård för framtiden

Genom att välja miljöcertifierade produkter för din fordonsvård bidrar du till att forma en hållbar bilvård för framtid. Dessa produkter sätter en ny standard för branschen och visar att omsorg om miljön och en bländande bilfinish kan gå hand i hand.

Ta steget mot en grönare fordonsvårdsupplevelse med miljöcertifierade produkter. Hållbarhet och skönhet går hand i hand inom fordonsvårdens värld. Testa SGA ECOLINE. 

Om naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en av Sveriges äldsta och största miljöorganisationer, och den grundades år 1909. Organisationen arbetar aktivt för att främja miljö- och naturvård genom olika projekt och kampanjer. Här är några fakta om Naturskyddsföreningen:
• Historia: Naturskyddsföreningen grundades i syfte att bevara och skydda naturen från exploatering och förstörelse. Det var en pionjärorganisation inom naturskyddet i Sverige och har sedan dess spelat en betydande roll i miljöarbetet.
• Medlemskap: Naturskyddsföreningen har en bred medlemsbas och är en medlemsfinansierad organisation. Dess medlemmar består av privatpersoner, företag och andra organisationer som delar en gemensam vision om att bevara och vårda naturen.
• Verksamhet: Organisationens verksamhet omfattar olika områden som klimatfrågor, biologisk mångfald, havsmiljö, skogsvård, luftkvalitet och ekologisk hållbarhet. De driver även kampanjer för att påverka beslutsfattare och samhället i stort.
• Projekt och kampanjer: Naturskyddsföreningen driver flera projekt och kampanjer för att öka medvetenheten om miljöfrågor och påverka förändring. Dessa kan inkludera allt från trädplanteringar och strandskötsel till opinionsbildning för att påverka lagstiftning och politik.
• Utbildning och information: Organisationen arbetar aktivt med att sprida kunskap och information om miljöfrågor. Genom seminarier, föreläsningar och publikationer strävar de efter att öka medvetenheten om hur var och en kan bidra till en hållbar framtid.
• Internationellt samarbete: Naturskyddsföreningen samarbetar även internationellt för att adressera globala miljöproblem och påverka beslutsfattare på internationell nivå.
• Naturskyddsföreningen har genom åren varit en betydande aktör inom miljö- och naturskyddsrörelsen i Sverige och fortsätter att vara en viktig röst för hållbarhet och bevarande av naturen.
• Kemikaliesvepet. Miljöanpassade bilvårdsprodukter

Vad är Kemikaliesvepet?

Göteborgs miljöförvaltning har tagit fram kriterier till Kemikaliesvepet, vars syfte är att lyfta fram miljöanpassade bilvårdsprodukter. Produkterna på Kemikaliesvepets lista uppfyller tuffa krav på miljö- och hälsofarlighet, vilket underlättar för offentliga upphandlare och företag som vill köpa in miljöanpassade bilvårdsprodukter. Alla bilvårdsprodukter såsom avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar Kemikaliesvepets krav finns sammanställda på en lista, vilket gör det enkelt för upphandlare att verifiera huruvida en produkt är godkänd av Kemikaliesvepet.
Med start i projektet Kemikaliesvepet i början av 1990-talet har Göteborgs miljöförvaltning tagit fram kriterier för miljöanpassade bilvårdsprodukter och listat dessa. Vi har nu ansvaret för listorna och då hänger namnet med. Ambitionen nu, liksom då, är att göra det enkelt för offentliga upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter där kemikalieinnehållet uppfyller strikta krav på miljö- och hälsofarlighet.
Kemikaliesvepets kriterier kombineras lämpligen med den inköpande organisationens krav på exempelvis förpackningsmaterial, råvaruursprung och transporter.
Du hittar listan över kemikaliesvepet godkända produkter här:
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fordonstvattmedel/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/avfettningsmedel/

Tvättguide konsument

Att tvätta bilen själv i en gör-det-själv-hall ger dig kontroll över processen och möjligheten att göra det på ett miljövänligt sätt. Här är en guide för att tvätta bilen miljövänligt i en gör-det-själv-hall:

Steg 1: Välj en miljövänlig tvättplats med omsorg

När du väljer en gör-det-själv-hall för att tvätta bilen, leta efter en plats som har system för vattenåtervinning och filtrering för att minska den negativa påverkan på miljön.

Steg 2: Använd miljövänliga tvättprodukter

Ta med egna miljövänliga biltvättprodukter. Välj tvättmedel och andra rengöringsprodukter som är biologiskt nedbrytbara och certifierade av miljömärkningar. Exempel på dessa är kemikaliesvepet eller svanen godkända produkter. Tänk framförallt på att späda produkterna på rätt sätt eftersom det både är bra för miljön, bilen och din plånbok.

Steg 3: Fyll en hink eller skumspruta med bilschampo

Använd en hink eller skumspruta istället för att slå på vattnet kontinuerligt. Fyll hinken med bilschampo och använd en mjuk tvättsvamp eller för att rengöra bilen noggrant.

Steg 4: Använd en högtryckstvätt på rätt sätt

Om du väljer att använda en högtryckstvätt, använd den på rätt sätt. Högtryckstvättar kan vara effektiva för att avlägsna smuts, men överanvändning kan slösa med vatten och skada bilens yta. Spola alltid av avfettning nedifrån och upp, schampo spolar du av uppifrån och ner.

Steg 5: Välj rätt tidpunkt

Tvätta bilen när det behövs och försök välja en tidpunkt när gör-det-själv-hallen inte är för trångt för att undvika onödigt stress och för att hålla tvättvattnet under kontroll.

Steg 6: Skölj med omsorg

Skölj bilen med försiktighet för att undvika överdriven vattenanvändning och slösa med resurser.

Steg 7: Torka av med mikrofiberduk

Avsluta processen genom att torka av bilen med en ren mikrofiberduk. Detta hjälper till att undvika vattenfläckar och ger en skinande ren yta.Genom att använda dessa steg när du tvättar din bil själv i en gör-det-själv-hall, kan du bibehålla kontrollen över processen och minimera den negativa påverkan på miljön. Det är en win-win för både dig, fordonet, plånboken och planeten.

Guide för miljövänlig fordonstvätt för företag, proffs, lastbilstvätt och myndigheter

Att genomföra en miljövänlig fordonstvätt som proffs kräver omsorgsfull planering och användning av hållbara metoder och produkter. Här är en en guide för att uppnå en effektiv och miljövänlig fordonstvätt:

Steg 1: Förberedelse och platsval
• Välj en miljövänlig tvättplats:
o Säkerställ att tvättplatsen är utrustad med ett effektivt system för vattenåtervinning och filtrering för att minska miljöpåverkan. Se även till att du har rätt tillstånd och certifieringar för att driva en hållbar fordonstvättverksamhet.

Steg 2: Produkter och Utrustning

Investera i miljövänliga produkter:
Använd biltvättprodukter certifierade av miljömärkningar som Svanen eller Kemikaliesvepet. Dessa produkter är normalt biologiskt nedbrytbara och innehåller minimala mängder skadliga kemikalier. Bra för din verksamhet, kunden, fordonet, miljön och plånboken.

Späd kemikalierna korrekt

Följ tillverkarens anvisningar för att späda kemikalierna rätt. Att över- eller underspäda kan inte bara påverka rengöringsresultaten utan också öka risken för överflödiga kemikalier som når miljön. Effekten blir också att ekonomin förbättras avsevärt samt minskar risken för kemskador på fordon.
I vilken ordning används produkterna:

1. Kallavfettning (vid tjära och asfalt)
2. Alkalisk avfettning (regelbundet)
3. Flygrostborttagare (då och då för att ta bort flyrost på fälgar och lack)
4. Schampo
5. Torkstöd/wetcoat och skydd
6. Avtorkning

Du hittar listan över våra kemikaliesvepet godkända produkter här:

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fordonstvattmedel/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/avfettningsmedel/

Här hittar du våra miljömärkta produkter i vår webshop:

https://www.sgatrading.se/search?q=sga+ecoline&options%5Bprefix%5D=last

Steg 3: Tvättprocess

• Använd högtryckstvätt med omsorg:
o Justera trycket på högtryckstvätten för att vara tillräckligt starkt för att avlägsna smutsen utan att orsaka onödigt slitage på fordonets yta. Spola alltid av avfettning nedifrån och upp, schampo spolas av uppifrån och ner.
• Tvätta med schampo och mjuka svampar:
o Använd schampo och mjuka svampar, tvätthandskar eller annan mikrofiber avsedd för att skonsamt rengöra fordonet. Det minimerar risken för repor och håller fordonets yta i bästa skick. Tvätta
• Kontrollera vattenflödet:
o Använd rätt munstycke för att minimera onödigt spill och undvika överdriven användning av vatten. De kan dessutom öka rengöringseffekten ordentligt och spara tid.

Steg 4: Miljöhänsyn och Återvinning

• Arbetsmiljö:
o Använd alltid skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Information om vad du skall använda finns i säkerhetsdatabladen.
• Undvik onödigt spill och arbeta rätt:
o Minska risken för spill genom att tydliga instruktioner och processer. Utbilda personalen om vikten av att arbeta rätt.

Steg 5: Avslutande Steg

• Torka med miljövänliga metoder:
Använd miljövänliga metoder som mikrofiberdukar för att undvika vattenfläckar och ge fordonet en skinande ren finish.

Följ upp med utbildning:

Utbilda personalen med hjälp av oss om hur korrekt användning och spädning av kemikalier för att säkerställa att alla följer de bästa miljöpraxis.
Att späda kemikalierna korrekt är av avgörande betydelse för att säkerställa effektiv rengöring samtidigt som man minimerar påverkan på miljön. Genom att integrera dessa steg i din professionella fordonstvättprocess kan du göra din verksamhet mer hållbar och minska ditt ekologiska fotavtryck. Det är inte bara bra för miljön utan även för långsiktig framgång och kundnöjdhet.

William Widsing (Nationell)
Key Account Manager
william@sgatrading.se | 072-703 50 55
Saldovägen 1, 175 62 Järfälla | Sweden
https://www.sgatrading.se/

Filip Kjellman (Region Mälardalen)
Säljspecialist
filip@sgatrading.se | 070-464 38 83  
Saldovägen 1, 175 62 Järfälla | Sweden
www.sgatrading.se

Martin Jonsson (Region Norr)
Säljspecialist
martin@sgatrading.se | 070-590 46 60
Saldovägen 1, 175 62 Järfälla | Sweden
www.sgatrading.se